Skip to main content

Underskriftskampanje for forbud mot fyrverkeri i privat regi

Underskriftskampanje for forbud mot fyrverkeri i privat regi

Vi krever at beslutningstakerne endrer dagens lovverk og forbyr bruk av fyrverkeri i privat regi.
Signer vår underskriftskampanje og hjelp oss med å få på plass et forbud mot fyrverkeri.

Ved hvert årsskifte oppleves det lovløse tilstander ved oppskyting av fyrverkeri. En rekke organisasjoner og fagpersoner oppfordrer nå Stortinget og Justis- og beredskapsdepartementet til å forby salg av og oppskyting av fyrverkeri i privat regi. Dette av hensyn til både dyr, mennesker og miljø.

Ifølge undersøkelser de siste årene er det stadig flere nordmenn som ønsker forbud mot fyrverkeri. En undersøkelse utført av fagorganisasjonen NITO før nyttårsaften 2022, viste at 65 prosent av de spurte ønsker et forbud.

Teksten fortsetter under oppropet

Signer vårt opprop for forbud mot fyrverkeri i privat regi

Så langt har vi samlet inn

56004 underskrifter

Underskriftskampanje for forbud mot fyrverkeri i privat regi

Del underskriftkampanjen med dine venner:

   

 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Blindeforbundet
 • Dyrevernalliansen
 • Eika Forsikring
 • Evidensia
 • FugleAdvokatene
 • Norsk Atferdsgruppe for selskapsdyr
 • Dyresykehuset Hest NMBU
 • FOD-gården
 • Dyrehjelperne
 • Hestens Tannklinikk
 • Myas omplassering for pusehjerter
 • Arken Care
 • Norsk Oftalmologisk Forening (Øyelegeforeningen)
 • Norsk Kennel Klub
 • Jesperpus
 • Kattealliansen
 • Katterådet
 • Anima – Stopp dyremishandling
 • Hestevet
 • World Saving Hustle
 • Dyrebar.no
 • Norsk dyrepleier og assistentforening
 • Dale Store gård
 • Mau Mau
 • Bikkjevakta
 • Nils Bull – overlege ved Øyeavdelingen på Haukeland sykehus
 • Nettverk for dyrs frihet
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Norsk Huskattforening
 • Den Norske Veterinærforening
 • AniCura
 • Dyreatferdssenteret, avdeling Kattekonsulenten
 • Dyrenes Rett
 • Norsk tamrotteforening
 • Norges Miljøvernforbund
 • Hus til Pus
 • Norske Servicehunder
 • Dyrepleierne i Akademikerforbundet

Ønsker din organisasjon å bli med på felles underskriftskampanje, eller har du spørsmål knyttet til kampanjen? Kontakt post@dyrebeskyttelsen.no

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop

Skader på mennesker, eiendom og miljø

Slik praksisen med fyrverkeri er i dag, er det mange dyr og mennesker som blir skadelidende hvert år. Mange forholder seg ikke til det tillatte tidsrommet for oppskyting av fyrverkeri, som er mellom kl. 18.00 på nyttårsaften og kl. 02.00 på 1. nyttårsdag. Det blir derfor vanskelig å skjerme dyr og mennesker som påvirkes negativt denne dagen.

Forbudet mot bruk av styringspinner som kom på plass i 2009, har ført til færre skader, men det er fortsatt altfor mange mennesker som får øye-, ansikts-, hånd- og brannskader som følge av fyrverkeri. Ifølge overlege ved Øyeavdelingen på Haukeland sykehus, Nils Bull, er det registrert cirka 250 alvorlige øyeskader de siste 16 årene grunnet bruk av fyrverkeri. Nyttårsfeiringen 2022/2023 ble det rapportert om 31 personskader, hvorav 10 av disse var øyeskader.

I tillegg til fysiske skader på mennesker, fører fyrverkeri på avveie også til skader på hus og eiendom hvert år. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har Brann- og redningsvesenet hatt 156 oppdrag knyttet til brann som følge av fyrverkeri de siste 5 årene.

Forsøpling fra fyrverkeri truer også miljøet. Fyrverkeri inneholder både plast og tungmetaller, som henslengt gjør skade over tid. Søppel i naturen kan med tiden gå ned i grunnvannet som mikroplast, som utgjør en trussel for både dyr og mennesker.

Dyr som lider

Det er ikke bare mennesker som utsettes for skader ved bruk av fyrverkeri. I forbindelse med nyttårsfeiringen 2020, døde en hest som følge av skadene den pådro seg da den ble skremt av fyrverkeri, i tillegg til en drektig ku i Arneberg som døde som følge av stress. Det finnes nok mange tilsvarende historier, men dessverre føres det ikke noe register over dyr som blir skadet eller dør på grunn av fyrverkeri.

En studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), viser at så mange som 23 prosent av de 5000 hundene i studien reagerte negativt på fyrverkeri, og har en mild til alvorlig form for lydfobi.

Hundegruppen Rømlingen jobber med å spore opp hunder som har kommet på avveie. I forbindelse med nyttårsfeiringen 2021/2022, endte 80 hunder på rømmen som følge av fyrverkeri. Flere av disse har per i dag ikke blitt funnet. I tillegg til hunder på rømmen, er det også svært mange andre familiedyr og husdyr som sliter med smellene fra fyrverkeri. Det er sannsynlig at mange dyr opplever dødsangst når de utsettes for fyrverkeri. Selv med omfattende tiltak fra dyreeiers side for å verne om dyrene sine i forbindelse med nyttårsfeiringen, er det ikke mulig å skjerme ville dyr fra smellene fra fyrverkeri. Det har vært lite forskning på ville dyr og fyrverkeri i Norge, men en større studie fra Tyskland viser til tilfeller av fugleflokker på så mye som 5000 individer som har dødd etter å ha blitt eksponert for fyrverkeri.

Mennesker som lider

Mennesker som har vært utsatt for krig, vold eller andre traumatiske opplevelser kan oppleve høye lyder som en påkjenning. Dette kan også gjelde for mennesker med sykelig ømfintlighet mot lyd (hyperacusis). Det kan være vanskelig for mennesker i en slik situasjon å skjerme seg selv, når man aldri vet når smell fra fyrverkeri kan komme.

Fyrverkeri er kun brukt til underholdningsøyemed. Det store tilfellet av uønskede hendelser med bruk av fyrverkeri utenom tillatt tidspunkt, gjør at vi som samfunn burde skjerme mennesker og dyr fra privat bruk av fyrverkeri.

Felles oppfordring til alternativ feiring

I forkant av nyttårsfeiringen ber vi om at hver ber vi om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember. Slik vi ser det kan enhver kommune fritt begrense eller forby fyrverkeri.

Vi anmoder Justis- og beredskapsdepartementet og landets kommuner å se blant annet til Sverige, hvor flere kommuner tilbyr alternativ feiring i form av lysshow, som sparer både mennesker, dyr og miljøet.

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

du kan bidra

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop

signer vårt opprop